Інформація щодо передачі районних закладів культури територіальним громадам.

0
(0)

Інформація щодо передачі районних закладів культури територіальним громадам.

Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань
організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних
державних адміністрацій» від 17 листопада 2020 року No 1009-IX, який
передбачає зокрема наступне:
• сформована територіальна громада є правонаступником усього
майна, прав та обов’язків розформованої територіальної громади;
• районна рада, яка представляє спільні інтереси територіальних
громад новоутвореного району, з дня набуття нею повноважень є
правонаступником всього майна, прав та обов’язків районних рад, які
представляли спільні інтереси територіальних громад ліквідованих районів,
території яких включені до складу новоутвореного району;
• правонаступник районної ради району, ліквідованого Верховною
Радою України, після припинення відповідних районних рад як юридичних осіб,
але не пізніше 1 липня 2021 року, зобов’язаний передати у комунальну
власність територіальних громад усі об’єкти спільної власності
територіальних громад району, які знаходяться на території цих
територіальних громад, відповідно до розмежування видатків між бюджетами,
встановлених Бюджетним кодексом України.
Також зміни до Бюджетного кодексу України, що були внесені відповідно
до Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 17
вересня 2020 року No 907-IX і вводяться в дію з 01.01.2021, передбачають
наступні групи видатків з місцевих бюджетів:
• перша група – видатки на функціонування бюджетних установ та
реалізацію заходів, які забезпечують необхідне першочергове надання публічних
послуг і які розташовані найближче до споживачів (здійснюються з бюджетів
місцевого самоврядування);
• друга група – видатки на функціонування бюджетних установ та
реалізацію заходів, які забезпечують надання основних публічних послуг для
всіх громадян України (здійснюються з бюджетів місцевого самоврядування, а
також районних бюджетів);
• третя група – видатки на функціонування бюджетних установ та
реалізацію заходів, які забезпечують публічні послуги для окремих категорій
громадян, або реалізацію програм, потреба в яких існує в усіх регіонах України
(здійснюються з бюджетів місцевого самоврядування бюджету Автономної
Республіки Крим та обласних бюджетів).

З бюджетів міст Києва та Севастополя здійснюються видатки всіх трьох
груп.
До видатків, що здійснюються з бюджетів сіл, селищ та міст належать
видатки на: державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми
(сільські, селищні та міські палаци і будинки культури, клуби, центри дозвілля,
інші клубні заклади та бібліотеки; театри, сільські, селищні, міські бібліотеки,
музеї, виставки, палаци і будинки культури, мистецькі школи, включаючи
заклади та установи комунальної власності, яким надано статус академічних,
національних, зоопарки комунальної власності).
Відповідно до проекту Закону України «про внесення змін до Бюджетного
кодексу України» від 05.11.2020 за реєстр. No 4100-д, який прийнято 15.12.2020
та 21.12.2020 направлено на підпис Президенту України, передбачено, що
«….районні ради здійснюють передачу із спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст у власність сільських, селищних, міських територіальних
громад установ та закладів, розташованих на їхній території, відповідно до
розмежування видатків між бюджетами, визначеного цим Кодексом. З 1 січня
2021 року видатки на функціонування зазначених установ і закладів
плануються та здійснюються з бюджетів таких територіальних громад».
Таким чином, задля забезпечення ефективної та оперативної передачі
закладів культури на рівень територіальних громад, уникнення заборгованостей
та недопущення подальшого оскарження рішень у судовому порядку всі заклади
культури районного рівня мають бути передані до територіальних громад,
а вже після здійснення передачі територіальні громади, за необхідності, можуть
приймати рішення про реорганізацію або ліквідацію таких закладів.
Зауважимо, що відповідно до законодавства, ліквідація чи реорганізація
комунальних закладів культури перебуває у компетенції відповідних
органів місцевого самоврядування (ст. 143 Конституції України, частина
перша ст. 17, пункт 30 частини першої ст. 26, пункт двадцять частини першої
ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»), проте такі дії
потребують погодження з МКІП (частина третя ст. 22 Закону України «Про
культуру»).
Зауважимо, що наразі діють Державні соціальні нормативи забезпечення
населення публічними бібліотеками в Україні, затверджені постановою Кабінету
Міністрів України від 6 лютого 2019 р. No 72, які визначають показники
мінімального рівня забезпечення населення мережею публічних бібліотек та
створюють належні умови доступу до інформації.
Також МКІП розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Мінімальних державних соціальних стандартів забезпечення
громадян культурними послугами», який пройшов громадське обговорення у
вересні цього року. Проект постанови стосується діяльності бібліотек, клубних

закладів, музеїв, мистецьких шкіл та закладів кіномережі. Наразі проект
постанови пройшов погодження з ЦОВВ і готується до надсилання для
проведення правової експертизи Мін’юстом.
Крім того, відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту
щодо проведення щокварталу моніторингу та оцінки ефективності діяльності
голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. No 35,
кількість дітей шкільного віку, охоплених початковою мистецькою освітою
у мистецьких школах, є одним з критеріїв за якими оцінюється
ефективність діяльності голів обласних державних адміністрацій. Тому
закриття мистецьких шкіл внаслідок ліквідації і укрупнення районів може
вплинути на ефективність роботи обласних державних адміністрацій в цілому,
та голів ОДА безпосередньо.
Варто зазначити, що до 2014 року культура, як і освіта та охорона здоров’я,
за потреби могла дофінансовуватись шляхом бюджетного вирівнювання
(міжбюджетних трансфертів) – тобто, при нестачі коштів для забезпечення
базових видатків на культуру місцеві бюджети отримували дотації з Державного
бюджету. У грудні ж 2014 року було внесено зміни до Бюджетного кодексу
України, зокрема до ст. 90 та глави 16, якими визначено нову модель розподілу
міжбюджетних трансфертів, у наслідок чого для сфери культури не були
передбачені компенсаторні механізми.
Але варто акцентувати увагу, що завдяки розпочатій реформі
децентралізації територіальні громади отримують 60% від податку на доходи
фізичних осіб та мають частину цих коштів спрямовувати на підтримку
закладів культури. Адже відповідно до пункту 5 частини першої ст. 4 Закону
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» якість та
доступність публічних послуг, що надаються в об’єднаній територіальній
громаді, не можуть бути нижчими, ніж до об’єднання.
Також зауважимо, що відповідно до Бюджетного Кодексу України місцева
рада може передати кошти на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів
іншій місцевій раді у вигляді міжбюджетного трансферту до відповідного
місцевого бюджету. Передача коштів між місцевими бюджетами здійснюється
на підставі рішень відповідних місцевих рад, прийнятих кожною із сторін, і
укладання договору. Якщо на території територіальної громади недостатньо
бюджетних установ, інших суб’єктів господарювання комунальної власності, які
забезпечують надання публічних послуг, визначених пунктом 2 частини першої
ст. 86 цього Кодексу, в обсязі, визначеному фінансовими нормативами
бюджетної забезпеченості, обрахований обсяг видатків на здійснення цих послуг
враховується при визначенні міжбюджетного трансферту бюджету, з якого
утримуються бюджетні установи, що надають публічні послуги.

Крім того, відповідно до Закону України «Про співробітництво
територіальних громад» можливе надання культурних послуг в рамках
співробітництва територіальних громад. Це може бути актуальним,
наприклад, для здійснення діяльності мистецьких шкіл. Суб’єктами
співробітництва є територіальні громади сіл, селищ, міст. Територіальні громади
здійснюють співробітництво через сільські, селищні та міські ради.
Співробітництво здійснюється у сферах спільних інтересів територіальних
громад у межах повноважень відповідних органів місцевого самоврядування,
якщо інше не передбачено законом.
Співробітництво здійснюється у формі:
1) делегування одному із суб’єктів співробітництва іншими суб’єктами
співробітництва виконання одного чи кількох завдань з передачею йому
відповідних ресурсів;
2) реалізації спільних проектів, що передбачає координацію діяльності
суб’єктів співробітництва та акумулювання ними на визначений період ресурсів
з метою спільного здійснення відповідних заходів;
3) спільного фінансування (утримання) суб’єктами співробітництва
підприємств, установ та організацій комунальної форми власності –
інфраструктурних об’єктів;
4) утворення суб’єктами співробітництва спільних комунальних
підприємств, установ та організацій – спільних інфраструктурних об’єктів;
5) утворення суб’єктами співробітництва спільного органу управління для
спільного виконання визначених законом повноважень.

Насколько публикация полезна?

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Поділитись